Privacy Policy

Privacybeleid

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt mijninterieuridee alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet Engelen aan de privacywetgeving.

1. Hoe gaat mijninterieuridee om met uw persoonsgegevens?
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

2. Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) helpt de privacy van burgers te beschermen. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet Bescherming Persoonsgegevens op overheid.nl.

3. Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

4. Gebruikt de mijninterieuridee cookies?
Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. mijninterieuridee gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het bijhouden van uw laatst bekeken pagina’s/producten.
Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen of de 'cookies off'-button aan te klikken. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende drie dagen in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.